Chi tiết sản phẩm
Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển Tài liệu kỹ thuật
GT20PM 3pha – 4 dây 20KVA 22KVA Italy châu Âu
GT30PM 3 pha - 4 dây 30KVA 33KVA Italy Châu Âu
GT45PM 3 pha - 4 dây 45KVA 50KVA Italy Châu Âu
GT60PM 3 pha - 4 dây 60KVA 66KVA Italy Châu Âu
GT80PM 3 pha - 4 dây 80KVA 88KVA Italy Châu Âu
GT100PM 3 pha - 4 dây 100KVA 110KVA Italy Châu Âu
GT200PM 3 pha - 4 dây 200KVA 220KVA Italy Châu Âu
GT250PM 3 pha - 4 dây 250KVA 275KVA Italy Châu Âu
GT300PM 3 pha - 4 dây 300KVA 330KVA Italy Anh Quốc
GT350PM 3 pha - 4 dây 350KVA 385KVA Italy Châu Âu
GT400PM 3 pha - 4 dây 400KVA 440KVA Italy Anh Quốc
GT450PM 3 pha - 4 dây 450KVA 475KVA Italy Anh Quốc
GT500PM 3pha – 4 dây 500KVA 550KVA Italy châu Âu
GT600PM 3pha – 4 dây 600KVA 660KVA Italy Anh Quốc
GT650PM 3 pha - 4 dây 650KVA 710KVA Italy Anh Quốc
GT750PM 3pha – 4 dây 750KVA 825KVA Italy Anh Quốc
GT800PM 3pha – 4 dây 800KVA 880KVA Italy Anh Quốc
GT910PM 3pha – 4 dây 910KVA 1000KVA Italy Anh Quốc
GT1000PM 3pha – 4 dây 1020KVA 1122KVA Italy Anh Quốc
GT1250PM 3pha – 4 dây 1250Kva 1375Kva Italy Anh Quốc
GT1500PM 3pha – 4 dây 1500Kva 1650Kva Italy Anh Quốc