Chi tiết sản phẩm
Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển Tài liệu kỹ thuật
GT30JD 3pha – 4 dây 30KVA 33KVA MARELLI DATAKOM
GT40JD 3pha – 4 dây 40KVA 44KVA MARELLI DATAKOM
GT50JD 3pha – 4 dây 50KVA 55KVA MARELLI DATAKOM
GT60JD 3pha – 4 dây 60KVA 66KVA MARELLI DATAKOM
GT70JD 3pha – 4 dây 70KVA 77KVA MARELLI DATAKOM
GT80JD 3pha – 4 dây 80KVA 88KVA MARELLI DATAKOM
GT100JD 3pha – 4 dây 100KVA 110KVA MARELLI DATAKOM
GT120JD 3pha – 4 dây 120KVA 132KVA MARELLI DATAKOM
GT150JD 3pha – 4 dây 150KVA 165KVA MARELLI DATAKOM
GT180JD 3pha – 4 dây 180KVA 198KVA MARELLI DATAKOM
GT200JD 3pha – 4 dây 200KVA 220KVA MARELLI DATAKOM
GT250JD 3pha – 4 dây 250KVA 275KVA MARELLI DATAKOM
GT300JD 3pha – 4 dây 300KVA 330KVA MARELLI DATAKOM
GT350JD 3pha – 4 dây 350KVA 385KVA MARELLI DATAKOM
GT380JD 3pha – 4 dây 380KVA 420KVA MARELLI DATAKOM
GT400JD 3pha – 4 dây 400KVA 440KVA MARELLI DATAKOM
GT450JD 3pha – 4 dây 450KVA 495KVA MARELLI DATAKOM