Chi tiết sản phẩm
Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển Tài liệu kỹ thuật
GT05HM 1 5.5 KVA 6.0 KVA MECC ALTE TIÊU CHUẨN
GT08HM 1 8.0 KVA 8.5 KVA MECC ALTE TIÊU CHUẨN
GT10HM 1 10.0 KVA 11.0 KVA MECC ALTE TIÊU CHUẨN