Chi tiết sản phẩm
Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển Tài liệu kỹ thuật
GT05LM1 1Pha 5.6 KVA 6.1KVA MECC ALTE DATAKOM
GT07LM 3Pha 7 KVA 7.6KVA MECC ALTE DATAKOM
GT08LM1 1Pha 8.7 KVA 9.5KVA MECC ALTE DATAKOM
GT10LM 3Pha 10.9KVA 12KVA MECC ALTE DATAKOM
GT12LM1 1Pha 12.0 KVA 13.2KVA MARELLI DATAKOM
GT15LM 3Pha 15 KVA 16.5KVA MARELLI DATAKOM
GT16LM1 1Pha 16.1 KVA 17.7KVA MARELLI DATAKOM
GT20LM1 1Pha 20KVA 22KVA MARELLI DATAKOM
GT20LM 3Pha 20KVA 22KVA MARELLI DATAKOM
GT30LM 3Pha 30KVA 33KVA MARELLI DATAKOM