Chi tiết sản phẩm
Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển Tài liệu kỹ thuật
GT120DM 3 pha - 4 dây 120KVA 132KVA MARELLI DATAKOM
GT200DM 3pha – 4 dây 200 KVA 220KVA MARELLI DATAKOM
GT280DM 3pha – 4 dây 281 KVA 317KVA MARELLI DATAKOM
GT310DM 3pha – 4 dây 310KVA 344 KVA MARELLI DATAKOM
GT340DM 3pha – 4 dây 340 KVA 370 KVA MARELLI DATAKOM
GT430DM 3pha – 4 dây 430 KVA 470 KVA MARELLI DATAKOM
GT500DM 3pha – 4 dây 500KVA 550KVA MARELLI DATAKOM
GT650DM 3pha – 4 dây 650KVA 715KVA MARELLI DATAKOM